รูปภาพ การติดตั้งสินค้า ตุลาคม 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานติดตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน 23/10/65